Till och från ett kärr

A book on archaeological excavation in Malmö. Writer: Åsa Berggren. Client: Malmö Stad, 2007.

tillofranettkarr_1_300x416

tillofranettkarr_60-61_600x416