Järnåldersundersökningar

by Mimmi Tegnér, Malmö stad, 2005.